Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Service Now

Společnost Soluteam s.r.o. nabízí svým klientům široké portfolio konzultačních a implementačních služeb v oblasti ITSM, s využitím platformy ServiceNow. Sada ServiceNow je řešení typu SaaS (software jako služba) pro automatizaci IT procesů pro střední a velké organizace. Sada ServiceNow obsahuje sadu nástrojů pro podporu ITSM procesů, které jsou implementovány v souladu se oborovým standardem ITIL v3 a které automatizují a standardizují podnikové IT operace.

ServiceNow nabízí širokou paletu robustních produktů, realizovaných na cloud platformě, které automatizují a řídí vztahy při realizace dodávky ICT služeb v rámci celé organizace. Jednotlivé součástí řešení ServiceNow mají tu výhodu, že jsou postaveny na jedné cloudové platformě, která se skládá z jednoho uživatelského rozhraní, jedné kódové základny a jednoho datového modelu. Tato koncepce přináší např. vysokou dostupnost, otvevřené rozhraní, snadnou aplikaci automatických aktualizací, nebo možnost rozšiřovat jednotlivé části řešení pomocí otevřených webových standardů, to vše samozřejmě prostřednictvím zabezpečeného datového modelu, s fyzicky oddělenými instancemi pro každého zákazníka.

ServiceNow poskytuje intuitivní a přístupnější uživatelské zkušenosti, doplněné o kompletní expertní služby s cílem urychlit a zjednodušit řízení a dodávku ICT služeb i ušetřit čas potřebný na její realizaci a spolu s inovativním přístupem společnosti Soluteam s.r.o. při konzultačních a implementačních pracech tak celkově zvýšit přidanou hodnotu IT útvaru pro uživatele ICT služeb.

Service Now