Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Alvao

Společnost Soluteam s.r.o. je obchodním a implementačním partnerem společnosti ALVAO s.r.o., která se zaměřuje na optimalizaci metodik a vývoj softwarových nástrojů na podporu servisních procesů. Stěžejní produkty tvoří informační systémy pro řízení zdrojů a služeb především v odděleních správy informačních a komunikačních technologií ICT:

  • ALVAO Asset Management
  • ALVAO Service Desk
  • ALVAO Monitoring

Produkty společnosti ALVAO jsou vyvíjeny v souladu s technologickými a bezpečnostními standardy platformy Microsoft. Produkty ALVAO jsou vyvíjeny dle světových procesních standardů pro řízení služeb ITSM a jsou certifikovány od nezávislé certifikační autority PinkElephant.

Při realizaci a řízení implementačních projektů s využitím produktů ALVAO používáme metodologie vycházející z praktických zkušeností a nabízejích osvědčené praktiky a techniky, při řízení životního cyklu ICT služeb a součsně respektujeme požadavky mezinárodních norem ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 19770.

Jako rozšíření produktu ALVAO Service Desk svým klientům nabízíme implementaci samostatného modulu ALVAO ISO 20000 Reporting, který umožňuje sledovat reporty na portále. Součástí standardní implementace je předpřipravená základní sada reportů dle požadavků normy ISO/IEC 20000. Jedna ze základních reportovacích komponent je nadstavbová analytická datoá kostka, který čerpá data on-line z databazáze a prostřednictvím které máte prostor pro tvorbu různých reportovacích sestav, dle individuálních požadavků našich klientů.

Alvao partner