Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Společnost Soluteam s.r.o. je zaměřena na dodávky a podporu řešení v oblasti řízení služeb informačních technologií. Díky sledování perspektivních technologií, nosných trendů, vysoké odborné kvalifikaci pracovníků a zkušenostem získaným dlouholetým působením na trhu i úzké spolupráci s předními dodavateli technologických řešení, dosahujeme unikátního propojení ICT a podnikání zákazníka.
Jsme schopni porozumět prostředí zákazníka a integrovat navržená řešení do stávající různorodé infrastruktury. Zakládáme si na kvalitě naší práce a tím získáváme důvěru našich zákazníků. Budujeme dlouhodobé vztahy a námi dodaná řešení provozně podporujeme a dále rozvíjíme, na základě požadavků zákazníka.

  • konkurenční výhodu stavíme na dodávkách pokrokových řešení postavených na integrované ICT infrastruktuře
  • zákazníky obsluhujeme v celém regionu střední Evropy
  • nabízíme široké portfolio produktů a služeb v oblasti ICT, řízení dodávky a provozu ICT služeb nebo integrace business procesů a bezpečnosti
  • naše řešení vychází z nejmodernějších trendů a zohledňují nejnovější best practices na které máme certifikované specialisty
  • vysokou kvalitu realizační fáze zákaznických projektů zajišťujeme prostřednictvím ověřených metodik projektového řízení
  • disponujeme dlouholetými zkušenostmi z oblasti identifikace klíčových kompetencí a nastavení vhodného systému řízení dodávky ICT služeb, posílení vztahů ICT a jeho zákazníků nebo nastavení souboru činností týkajících se plánování, sledování a vyhodnocování výkonnosti procesů

Soluteam s.r.o. je silný partner pro vaše podnikání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zkušený tým profesionálů nabízí vysoké zhodnocení vašich investic v oblasti ICT, formou identifikace a optimalizace té části, která významně podporuje předmět činnosti vaší organizace nebo vizi vašeho strategického rozvoje. Prostřednictvím nabídky portfolia produktů a služeb jsme schopni zaručit vždy takové řešení, které přinese užitek vám i vašim zákazníkům.