Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Věříme v úspěch …

Řešení náročných projektů vyžaduje týmy nejlepších profesionálů s bohatými zkušenostmi a to jak na straně dodavatelů, tak i zákazníků. Společná práce obohacuje obě strany a my v Soluteamu jsme přesvědčeni, že pomáhá posunovat hranice „možného” dál, blíže k úspěchu. Věříme proto, že náš podnikatelský úspěch je neoddělitelně spjat s úspěšností našich zákazníků.

 

Tvoříme jeden team …

Pracujeme se znalostmi, kterých jsme nabyli dlouholetými zkušenostmi. V našich zaměstnancích podporujeme inovativní myšlení a veškeré jejich nápady systematicky zpracováváme tak, abychom dosahovali vysoké kvality práce a efektivně plnili stanovené cíle. Abychom na projekty u našich zákazníků dokázali poskytovat nejlepší profesionály, dlouhodobě vytváříme a koncepčně rozvíjíme ve společnosti klima, které podporuje naše podnikání.

 

Stále hledáme nová řešení …

Pozorně nasloucháme potřebám a očekáváním zákazníků a poskytujeme jim vždy vysoce kvalitní řešení a služby. Při své práci sledujeme a využíváme nejnovější trendy v oblasti ICT. Klademe důraz na osobní odpovědnost za dobře, včas a efektivně odvedenou práci.

 

Budujeme „Green ICT“ …

Všechny naše aktivity se vztahují k environmentálně udržitelnému rozvoji a zahrnují efektivní návrh a užití všech ICT zařízení a komponent ICT služeb tak, aby se minimalizoval jejich vliv na okolí a na životní prostředí. Šetříme zdroje energií i materiálů, pro tisk písemností používáme chlorem nebělený recyklovaný papír, spolupodílíme se na výsadbě odrůdově správných dřevin ve vybraných lokalitách.