Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Certifikace a osvědčení

Společnost Soluteam s.r.o. má implementovány a při realizaci i řízení projektů důsledně dodržuje postupy definované v systému řízení kvality firemních procesů a kvality projektového managementu. Současně však ve společnosti Soluteam s.r.o. používáme metodologie vycházející z praktických zkušeností, které nabízejí osvědčené praktiky a techniky pro pracovníky, procesy a technologie po celou dobu životního cyklu IT (plánování, příprava, realizace, provoz).

Snahou společnosti Soluteam s.r.o. je poskytovat služby a produkty na vysoké úrovni a v našem týmu jsou certifikovaní specialisté v oblasti implementace a rozvoje systémů řízení ICT (ITIL®), poskytování služeb projektového managementu nebo vývoje aplikací a řešení na bázi .NET, PHP, MySQL, Microsoft SharePoint, aj.

 

Seznam nejvýznamnějších certifikací zaměstnanců společnosti Soluteam s.r.o.:

  • HP Acredited Integration Specialist - HP SM v9
  • ITIL Foundation (ITIL v3, ITIL v2)
  • ITIL Expert in ITSM (ITIL v3, ITIL v2)
  • Managers Certificate in ITSM
  • Certified IT Asset Manager
  • CobiT Foundation
  • VMWare Certified Professional on Virtual Infrastructure 3