Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

V rámci efektivního projektového řízení v oblasti informačních technologií nabízíme svým obchodním partnerům zkušené odborníky, u kterých kombinujeme využití metodických znalostí a unikátních zkušeností z reálných projektových případů.
Souhrn všech aktivit projektu vedoucích k naplnění jeho cílů bývá natolik rozsáhlý a časově náročný, že pro úspěšnou realizaci projektu bývá obtížné nalezení interních zdrojů u zákazníka a je nutné tyto aktivity řídit a organizovat s využitím externích zdrojů.

Společnost Soluteam s.r.o. disponuje vlastními zdroji, které svojí komplexností nabízí možnost jejich využití ve všech níže uvedených oblastech projektového managementu nebo některé jeho části:

  • definice rozsahu projektu
  • integrace s ostatními běžícími nebo připravovanými projekty
  • řízení projektu z hlediska času, nákladů a kvality
  • řízení lidských zdrojů
  • zabezpečení komunikace a informovanosti uvnitř a současně i za hranice projektu
  • řízení rizik projektu
  • řízení nákupu a smluvních závazků
  • identifikace a zavedené podpůrných SW nástrojů v oblasti řízení projektů