Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Monitoring a měření ICT infrastruktury

Společnost Soluteam nabízí služby v oblasti monitoringu infrastruktury. Nástroje pro monitoring ICT infrastruktury nabízí celistvý a proaktivní dohled celého ICT prostředí. Administrátoři ICT jsou díky nástrojům pro dohled nejen včas informováni např. o nefunkčnosti webové aplikace či části podnikové sítě, ale následně jsou také schopni zjistit, na které úrovni přesně problém nastal (hardware, databáze, webový server, síť).

Nástroje pro monitoring ICT infrastruktury umožňují:

 • Proaktivní dohled heterogenního prostředí (operačních systémů, aplikací, síťových prvků, hardwaru, UPS, bezpečnosti a dalších ICT zdrojů)
 • Dohled pomocí balíčků pravidel (pack), agentů nebo SNMP komunikace
 • Detailní dohled virtuálního prostředí
 • Identifikaci chybových stavů ICT
 • Reportování bezpečnostních problémů
 • Rozsáhlé možnosti nastavení notifikací
 • Automatický restart služeb
 • Sledování SLA, dostupnosti služeb
 • Zobrazování klasických pohledů na topologii sítě a sledované fyzické servery
 • Vytváření pohledů koncipovaných z hlediska dostupnosti služeb

 

Největšími přínosy, kterých dosáhnete prostřednictvím služeb poskytovaných společností Soluteam v oblasti sledování a měření ICT infrastruktury jsou:

 • Významně se snižuje pracnost sledování ICT prostředků, čímž dochází ke snížení nákladů a současně ke snížení rizika přehlédnutí kritické závady
 • Zkracuje se doba nutná ke zjištění výpadku - v řadě případů může být problém dokonce odhalen dříve, než začne ovlivňovat uživatele
 • Kvalitní výstupy mohou sloužit nejen pro sledování historických dat a hledání původců nejčastějších problémů, ale umožňují také provádět analýzu trendů a mít tak podklady pro optimální plánování rozvoje infrastruktury
 • Správně nasazený dohled se stává pomocníkem při provozu i rozvoji ICT infrastruktury jako podpůrného nástroje pro plnění cílů společnosti