Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Konzultace a služby poskytované v oblasti solution architektury a technologií, jsou spojeny s komunikací business záměrů společnosti a plánování odpovídající IT architektury se zákazníkem nebo jeho projektovými týmy, návrhem optimální architektury na úrovni základních stavebních bloků SW a HW komponent nebo jednotlivých modulů a výběrem vhodných nástrojů na podporu těchto záměrů.

Hlavní předností služeb poskytovaných v oblasti solution architektury, jsou praktické zkušenosti v různých odvětvích a disciplínách, v celé řadě hardwarových platforem, včetně distribuovaných platforem, stolních počítačů i mobilních zařízení a v neposlední řadě také různých operačních systémů, databází a SW nástrojů na podporu efektivní dodávky ICT služeb.