Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Project & Portfolio Management

V rámci efektivního projektového řízení v oblasti informačních technologií nabízíme svým obchodním partnerům zkušené odborníky, u kterých kombinujeme využití metodických znalostí a unikátních zkušeností z reálných projektových případů.

Souhrn všech aktivit projektu vedoucích k naplnění projektem stanovených cílů, bývá často natolik rozsáhlý a časově náročný, že pro úspěšnou realizaci projektu je obtížné nalezení interních zdrojů. U zákazníků, kteří nedisponující dostatečným počtem zdrojů v oblasti projektového řízení, je tyto aktivity vhodné řídit a organizovat s využitím externích zdrojů. Společnost Soluteam s.r.o. nabízí svým zákazníkům kvalitní zdroje, které svojí komplexností umožňují jejich využití ve všech níže uvedených oblastech projektového managementu nebo některé jeho části:

  • definice rozsahu projektu,
  • integrace s ostatními běžícími nebo připravovanými projekty,
  • řízení projektu z hlediska času, nákladů a kvality,
  • řízení lidských zdrojů,
  • zabezpečení komunikace a informovanosti uvnitř a současně i za hranice projektu,
  • řízení rizik projektu,
  • řízení nákupu a smluvních závazků,
  • identifikace a zavedené podpůrných SW nástrojů v oblasti řízení projektů.