Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Licence Management Service

Změny licenčných podmínek jednotlivých výrobců SW aplikací sebou přinášejí neustále aktuální riziko nesprávného licenčního modelu v rámci poskytovaných ICT služeb. Společnost Soluteam s.r.o. poskytuje konzultační a auditní služby, které našim klientům v mnoha případech přinesly nejen výrazné úspory provozních nákladů v realizaci správné licenční politiky, ale také významné snížení rizika nedodržení licenční politiky daného vendora.

Námi poskytované služby se vetšine případů skládají z částí vytvoření soupisu majetku, analýzy aktuálního stavu a návrhu správného licenčního modelu, dle aktuálních potřeb zákazníka. Všechny námi podporované projekty nebo jejich části, jsou realizovány s maximálním ohledem na interní potřeby klienta a motivovány nejvyšší finanční efektivitou, které může náš zákazník dosáhnout, při dodržení všech, výrobcem softwaru stanovených, licenčních podmínek.

Výsledek analýzy našim klientům předkládáme ve formězprávy, ve které jsou zaznamenány všechny klíčové informace, sloužící pro následné porovnání případných odchylek od shody s licenčním modelem. Finální dokument tak našim klientům poskytuje detailní přehled o počtu nadhodnocených, příp. podhodnocených licecní, samozřejmě vždy ve vazbě na portfolio poskytovaných IT aplikací. Díky spolupráci s našimi obchodními partnery, jsme současně také schopni zajistit závěrečnou zprávu ve formě znaleckého posudku, vč. posouzení všech vazeb na autorská práva.

Díky zkušenostem a dlouhodobým vztahům v rámci našich konzultačních služeb, zastupujeme také některé naše klienty při jednání o doplnění stavu vybraných licencní, příp. při změně nastavení licenčního modelu.