Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

IT Solution Support

Postimplementační podpora je soubor služeb, které Soluteam s.r.o. poskytuje svými zákazníkům při řešení incidentů vznikajících v rámci rutinního provozu produktivních systémů, používaných pro podporu dodávky IT služeb.

Struktura služeb podpory je koncipována na základě individuálního přístupu ke každému zákazníkovi, který si může zvolit jemu vyhovující kombinaci jednotlivých služeb tak, aby přesně vyhovovala jeho potřebám. Popis obsahu a parametrů každé ze služeb je koncipován ve formě Dohody o úrovni služeb (SLA – Service Level Agreement). Tyto SLA jsou pak přílohami standardní smlouvy o podpoře systému.

V současné době nabízíme tyto formy postimplementační podpory:

  • Služba Hotline
  • Aplikační podpora
  • Service Desk