Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

IT solution architecture and implementation of ITSM tools

Konzultace a služby poskytované konzultanty společnosti Soluteam s.r.o. v oblasti solution architektury ITSM technologií, jsou spojeny s komunikací business záměrů klienta a plánování odpovídající IT architektury, návrhem optimální architektury na úrovni základních stavebních bloků SW a HW komponent nebo jednotlivých modulů a výběrem vhodných nástrojů na podporu těchto záměrů.

Hlavní předností námi poskytovaných služeb v oblasti solution architektury, jsou praktické zkušenosti v různých odvětvích a disciplínách, v celé řadě hardwarových platforem, včetně distribuovaných platforem, stolních počítačů i mobilních zařízení a v neposlední řadě také různých operačních systémů, databází a SW nástrojů na podporu efektivní dodávky ICT služeb.

Cílem těchto činností je postupná implementace jednotlivých komponent ITSM a implementace nástrojů na podporu dodávky stávajících nebo nových ICT služeb, dle oborových standardů a s respektováním požadavků zákazníka, za podpory nástrojů vybraných vendorů a v integraci s ostatními relevantními SW nástroji, vč. následné podpory při zpracování a implementaci změnových požadavků.