Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

IT Service Portfolio & Service Catalog

Společnost Soluteam s.r.o. pomáhá svým klientům vytvářet vhodně navržené a přehledné Katalogy služeb, které výrazným způsobem napomáhájí transformaci celého IT a zavedení zásad efektivního řízení dodávky ICT služeb. Tyto služby umožňují našim klientům zásadní změnu uvažování a jejich zaměření od činností „prokazujících efektivitu IT útvaru“, k činnostem zajišťujících „naplnění ICT potřeb“, aby bylo dosaženo strategických záměrů společnosti.

Zaměření na uživatele a poptávku jednotlivých obchodních jednotek, prostřednictvím portfolia služeb a Katalogu služeb umožňuje IT útvaru velmi rychle zlepšit vztahy mezi IT a ostatními firemními jednotkami. Prostřednictvím transparentně definovaného portfolia všech poskytovaných ICT služeb, spolupracujeme s našimi zákazníky na definici a realizaci požadavků na zavedení inovativních IT částí a dodávce pouze těch IT služeb, které jsou pro ostatní jednotky potřebné a výhodné.

Současně při realizaci těchto činností u našich klientů dosahujeme snížení složitosti vnitřního fungování IT prostřednictvím zjednodušeného souboru společných služeb, přispíváme k jednoznačné identifikaci jednotlivých částí ICT služeb (konfiguračních položek) a v neposlední řadě k transparentní alokaci nákladů na jednotlivé ICT služby a jejich podkladů pro jejich cenotvorbu.