Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

IT Service Management & Service Automation

Klíčovým zaměřením služeb v oblasti ITSM konzultací je převod vrcholové strategie a business potřeb zákazníka do komplexní a konzistentní vize budoucího řešení a návrh způsobu, formy i jednotlivých implementačních činností souvisejících s návrhem řešení, vedoucích k naplnění vrcholových cílů organizace a její vize. V oblasti automatizace činností zajišťujících dodávku ICT služeb přínášíme našim klientům nejnovější poznatky se zaměřením na procesní řízení, které představuje příležitost pro průběžné zlepšování organizace a současně podporu zavádění změn, pro organizaci nezbytných.

Společnost Soluteam s.r.o. poskytuje konzultační služby při definici a popisu služeb, které IT útvary našich klientů poskytují svým zaměstnancům nebo externě spolupracujícím subjektům. S našimi klienty spolupracujeme v každé fázi životního cyklu ICT služeb a pomáháme jim tyto služby kontinuálně řídit na operativní, taktické a strategické řidící úrovni. Naše služby v oblasti Řízení služeb informačních technologií (IT Service Management) poskytujeme s využitím našich nejlepších zkušeností a osvědčených postupů efektivního řízení služeb. Oborové standardy a normy (např. ITIL, CobiT, Six Sigma, ISO/IEC 20000, aj.) používáme vždy jako rámec poskytující dostatek prostoru pro návrh a řešení individuálních potřeb našich zákazníků, se skutečnou přidanou hodnotou.