Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

IT Monitoring and infrastructure measurement

Společnost Soluteam s.r.o. nabízí služby také v oblasti monitoringu infrastruktury. Nástroje pro monitoring ICT infrastruktury nabízí celistvý a proaktivní dohled celého ICT prostředí. Administrátoři ICT jsou tak díky nástrojům pro dohled nejen včas informováni např. o nefunkčnosti webové aplikace či části podnikové sítě, ale následně jsou také schopni zjistit, na které úrovni přesně problém nastal (hardware, databáze, webový server, síť, apod.).

Nástroje pro monitoring ICT infrastruktury jsou výhodné zejména pro následující užitné vlastnosti:

  • proaktivní dohled heterogenního prostředí (operačních systémů, aplikací, síťových prvků, hardwaru, UPS, bezpečnosti a dalších ICT zdrojů),
  • dohled pomocí balíčků pravidel (pack), agentů nebo SNMP komunikace,
  • detailní dohled virtuálního prostředí,
  • identifikaci chybových stavů ICT,
  • reportování bezpečnostních problémů,
  • rozsáhlé možnosti nastavení notifikací,
  • automatický restart služeb,
  • sledování SLA, dostupnosti služeb,
  • zobrazování klasických pohledů na topologii sítě a sledované fyzické servery,
  • vytváření pohledů koncipovaných z hlediska dostupnosti služeb.

Největšími přínosy, kterých naši klienti dosahují prostřednictvím služeb poskytovaných společností Soluteam s.r.o. v oblasti sledování a měření ICT infrastruktury jsou významné snížení pracnost při monitroingu ICT prostředků, čímž dochází ke snížení provozních nákladů a současně ke snížení rizika přehlédnutí kritické závady.

Realizací našich doporučení v této oblasti, se zkracuje doba nutná pro zjištění výpadku - v řadě případů může být problém dokonce odhalen dříve, než začne ovlivňovat uživatele ICT služeb - a správně nasazený dohled se tedy stává důležitým podpůrným nástrojem při provozu i rozvoji ICT infrastruktury při splnění cílů společnosti. Kvalitní výstupy mohou sloužit nejen pro sledování historických dat a hledání příčin nejčastějších problémů, ale umožňují také provádět analýzu trendů a mít tak podklady pro optimální plánování rozvoje infrastruktury.