Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

IT Asset, Vendor & Contract Management

Společnost Soluteam s.r.o. poskytuje prostřednictvím svých konzultantů také služby v oblasti efektivní správy IT majetku, řízení dodavatelů a jejich smluvních podkladů, které mají za cíl lépe řízený, pružnější, nákladově efektivní a účinnější model řízení IT směřující k dosažení svého poslání.

Efektivní řízení IT aktiv, subdodavatelů a jednotlivých smluvních vztahů každoročně přináší našim klientům výrazné úspory investičních i operativních nákladů, potřebných pro rozvoj IT útvaru nebo pro zajištění pravidlené dodávky kvalitních ICT služeb. Činnosti v oblasti řízení IT aktiv jsou klíčem k racionalizaci portfolia dodávaných služeb a k návratnosti změnových požadavků nebo velkých projektových záměrů.

Distribuční modely cloud computingu jakými je IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) nebo stále více populární SaaS (Software as a Service) jsou v odborných kruzích někdy označovány jako jedny z nejméně vyvinutých distribučních modelů. Poradenské služby, které společnost Soluteam s.r.o. poskytuje svým klientům v této oblasti, mají za cíl pomoci s rozvinutím těchto modelů a současně definovat taková podniková řešení, u kterých se roční provozní náklady našich klientů na provoz těchto služeb nebudou vymykat kontrole.